IT'S ALL IN OUR CORE

IT'S ALL IN OUR CORE

Hero image

MATERIALS

Hero image
Hero image

PRECIOUS METALS

Vi använder endast 100 % återvinningsbara ädelmetaller vid tillverkningen av våra smycken.

Vi säkerställer kontinuerligt att alla material köps in enligt etiska standarder och att våra partners och tillverkare är medlemmar i Responsible Jewellery Council (RJC), som främjar ansvarsfulla produktions- och leveransmetoder vid skapandet av IX STUDIOS smycken.

Vi fokuserar på att upprätthålla en hög standard och säkerställa hälsosamma förhållanden i alla led i vår leveranskedja.

Hero image

DIAMONDS

Alla våra diamanter är certifierade med "The Kimberly Certificate of Origin", en certifiering som utvecklats av FN:s Global Compact (UNGC), som garanterar att diamanterna inte utvinns i konfliktområden.

Hero image

NATURAL STONES

Vi använder endast natursten. Den variation i naturstenar som vissa kanske ser som brister och kasserar, ser vi som unikhet, minimerar avfall och optimerar resursutnyttjandet.

Dessutom skapar vi kollektioner av överblivna pärlor och naturstenar för att minimera avfall och optimera resursutnyttjandet.

Hero image

PACKAGING

Alla våra förpackningar är FSC-certifierade. En FSC-certifiering är en försäkran och dokumentation om att vi använder våra skogar på ett ansvarsfullt sätt. Med FSC bidrar både skogsägare och företag till att säkerställa friska skogar, fulla av liv, till nytta för nuvarande och framtida generationer.

Hero image

MAINTENANCE AND CARE

Vi strävar inte bara efter att erbjuda nya smycken utan också att underhålla och ta hand om befintliga smycken. Vi erbjuder omförgyllningstjänster och vägledning för att förlänga livslängden på dina IX STUDIOS-smycken.

Vi uppmuntrar dig att bära dina smycken i många år, föra dem vidare som arvegods och därigenom bidra till ett hälsosammare konsumtionsmönster.

Hero image

Design for longevity not
Design for periodicity.

Hero image
Hero image

RESPONSIBLE PRODUCTION

Hero image

SUPPLIER & EMPLOYEES

Vår produktion är Chain Of Custody-certifierad (COC) av Responsible Jewellery Council (RJC), vilket innebär att de anställda på vår fabrik arbetar i en säker och ansvarsfull miljö där välbefinnande, hälsa och utbildning värderas högt.

Förutom att ge alla fabriksanställda engelskundervisning och möjlighet att gå med i facket erbjuder de också flera hälsoförmåner, t.ex. ett hälsosamt, betalt lunchsystem, läkarkontroller, utbildning i hygien och första hjälpen samt mammografiscreening för alla kvinnliga anställda.

Hero image

QUALITY CONTROL

En viktig aspekt av tillverkningen av våra smycken är vår noggranna kvalitetskontroll. Omfattande kvalitetskontroller utförs mellan varje steg i produktionsprocessen.


Varje enskilt smycke genomgår kvalitetskontroll minst 9 gånger innan det lämnar fabriken.

Varukorg

Grattis! Din beställning kvalificerar sig för gratis frakt Du är 1 199 kr. bort från gratis frakt.
Inga fler produkter är tillgängliga för köp