NEXT GENERATION CRAFTMANSHIP

IX STUDIOS TAR ANSVAR

  På IX STUDIOS är vi medvetna om att vägen till ett hållbart samhälle måste banas av alternativa åtgärder till nuvarande produktionsetik och konsumentbeteende.

  Vi är därför angelägna om att möta åtgärder som minimerar vår miljö- och klimatpåverkan, och vi vill därför stärka och säkerställa en hållbar distributionskedja i hela vårt företags infrastruktur.

  Eye for detail. Remade materials. Great craftsmanship. Traditional techniques.

  It’s all in our core

  – we’ve just taken a next generation approach to it.

  Vi vill inte bara uppmana inköp av smycken utan också underhåll och skötsel av befintliga smycken. Vi anser att detta är en nödvändig motsvarighet till nuvarande konsumentbeteende.

  Vi erbjuder därför även förgylld service och konkret vägledning för att förlänga dina IX STUDIOS smycken.

  Och vi uppmuntrar dig att bära dina smycken i många år framöver, kanske till och med låta det gå i generationer och därigenom bidra till ett hälsosammare konsumtionsmönster.

  Därför använder vi bara 100% återvinningsbara ädelmetaller för att tillverka våra smycken.

  Vi kontrollerar regelbundet att allt material anskaffas enligt etiskt korrekta standarder och att vår partner och tillverkare är medlem i Responsible Jewellery Council (RJC), som ordnar ansvarsfulla produktions- och leveransvillkor vid skapandet av IX STUDIOS smycken.

  Vi är därför extremt fast beslutna att hålla en hög standard och säkerställa hälsosamma förhållanden i alla led i vår produktionskedja.

  IX STUDIOS tar ansvar!

  ANSVAR OCH EN HÅLLBAR FRAMTID

  - Vi använder uteslutande återvunnet silver och guld för alla våra smycken

  - Mindre avfall. Vi använder bara natursten i våra signetringar, och vad vissa ser som fel och därför sorterar från ser vi som ett unikt som minimerar avfall och optimerar resursutnyttjandet.

  - Vi är mycket fast beslutna att göra bättre val varje dag i vår verksamhet för att minimera vår miljöpåverkan.

  - Vi tillverkar ansvarsfulla smycken av hög kvalitet att bära för livet.